Art 4 Earth

approved by mother earth

Art 4 Earth heeft S.M.O.E.L. want zij staat voor:

  • Samen (ieder mens is van waarde en niemand hoeft te worden buitengesloten)
  • Minimale footprint (biologisch of gebruik van de minst milieubelastende stoffen in hun soort)
  • Origineel (kunstenaars, ontwerpers en muzikanten leveren ons hun mooiste creaties)
  • Eerlijk (fairtrade en iedereen in de keten ontvangt een eerlijk bedrag voor zijn/haar werkzaamheden)
  • Liefde (onze bron: from the heart, for the heart !)

Bovendien weet Art 4 Earth van 1 + 1 = 3 te maken. Hoe?


Art4Earth-fonds

Behalve dat aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, wordt van alle verkochte producten, diensten en evenementen 4% in het Art4Earth-fonds gestort. Projecten, die bijdragen aan een wereld met meer S.M.O.E.L., worden gefinancierd. Het fonds wordt ingezet om:

  • Ontwikkeling van nieuwe (C2C) producten voor te financieren. Op deze wijze kunnen weer nieuwe producten bij (nieuwe) projecten worden uitgezet.
  • Microkrediet wordt verstrekt aan, aan ons gelieerde, stichtingen. Deze stichtingen werken zonder of met minimale overhead. Via die stichtingen kijken we wat lokaal geproduceerd kan worden, van de ontwerpen, die hier zijn bedacht (voldoen aan westerse maatstaven).
  • (Energie)Projecten, die voldoen aan de duurzaamheidcriteria, maar die vanwege de te lange terugverdientijd nu worden geweigerd door reguliere fondsen.
  • Kunstprojecten, die bijdragen aan de bewustwording van mensen om samen een duurzame samenleving op te bouwen.

Omdat van deze laatste projecten geen 4% terugkomt in het fonds, gebeuren deze alleen op basis van cofinanciering.

Bij grote evenementen wordt altijd duidelijk kenbaar gemaakt, welk project daarmee gesteund wordt. Verder komt het 4%-geld uit de kunst, ten goede aan de kunstprojecten en van alle overige producten gaat het daar heen, waar op dat moment de grootste behoeft aan is.

Alle projecten zelf zijn ook met zorg geselecteerd en gaan uit van de zelfredzaamheid van de mensen, waar ook ter wereld. Het geld geeft de mensen dat ene zetje om een huis te kunnen bouwen, hun bedrijfje te starten, een goede scholing en gezondheidszorg te ontvangen en de natuurlijke rijkdom van de aarde te behouden. Kortom alles wat nodig is om een gezonde samenleving tot stand te brengen.

Art 4 Earth label

Alles waar het Art4Earth label aan verbonden is, is tot stand gekomen met grootst mogelijke zorg en bij verkoop gaat 4% van de verkoopprijs naar het Art4Earth-fonds.